De opdracht was naar eigen invulling een concept verzinnen dat een probleem aan het licht kan brengen of oplossen.
Ik heb hierbij gekozen een concept te maken voor androgyne (het vertonen van zowel vrouwelijke als
mannelijke eigenschappen in een persoon) jongens van 13 tot 21 jaar die zichzelf niet durven te uiten.

Uiteindelijk kwam hier een onderzoek naar androgynie bij mannen en het concept voor de online webserie ID uit.
In deze webserie werkt elke aflevering een jongen naar zijn droom toe onder begeleiding van een coach
en kunnen de kijkers zijn reis volgen.

Het onderzoek en de rapportage zijn hier te lezen en te downloaden:
Androgynie bij mannen

 

Samenvatting rapportage

In Nederland zijn er geen concepten voor jongens met hobby’s, gedrag of uiterlijk dat door
andere mensen vaak als vrouwelijk wordt gezien. Deze androgyne jongens van 13 tot 21 jaar
passen zich vaak aan op het beeld van de man dat de maatschappij heeft. Hierdoor kunnen zij
zich niet uiten, wordt hun zelfvertrouwen lager en spijbelen ze mogelijk sneller van school
om het pesten te vermijden.

Om deze jongens te helpen zichzelf te uiten is er onderzoek gedaan naar de problemen rond
de negatieve aspecten van vrouwelijk-zijn, de androgynie bij mannen in de modewereld en de
bekendheid van androgynie in Nederland.

Zo staat vrouwelijkheid gelijk aan zwakte en als een man dit vertoont verlaagd hij zijn reputatie,
is androgynie in de modewereld al jaren aanwezig en is androgynie in Nederland niet bekend.

Met een enquête is de vrijetijdsbesteding van jongeren tussen de 13 en 21 jaar in Nederland
onderzocht. Deze tijd brengen ze vooral thuis door op het internet.

Met dit onderzoek is een concept ontworpen voor een webserie voor jongeren van 13 tot 21 jaar
over de jongens.

 


Afbeelding website van: Communicatie & Multimedia Design – Avans Breda